IPTC Sp. z o. o. z siedzibą w 02-677 Warszawa, ul. Taśmowa 1,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000409544, NIP 521-36-26-795, REGON 145991745 posiadająca kapitał zakładowy 50.000,00 PLN
Tuesday the 24th. IPTC. IP Telecommunications Solutions
Projekt i realizacja Instalacje.biz

©