Gigaset ZY700 PRO

ZY700 PRO EXT TR black 200x160

Telefon DE700 IP PRO może być rozszerzony o maksymalnie 3 moduły. Każdy z nich posiada 14 programowalnych przycisków funkcyjnych, których konfiguracja możliwa jest przez interfejs Web. Każdy przycisk podświetlany jest czerwoną diodą LED, świecącą zależnie od przypisanej funkcji.

  • 14 programowalnych przycisków funkcyjnych na każdy moduł
  • Rozszerzenie maksymalnie 3 modułami - łącznie 42 przyciski funkcyjne
  • Każdy z przycisków może być zaprogramowany jako przycisk linii, szybkiego wybierania, parkowania połączeń, sygnalizacji zajętości (BLF)