Enterasys AP

Bezprzewodowe punkty dostępowe

Wysoce wydajne punkty dostępowe WLAN klasy Enterprise

.

ap

 • Pełna obsługa technologii 802.11n 3x3 MIMO przy wykorzystaniu standardu zasilania 802.3af PoE
 • Prosta i opłacalna ścieżka migracji do technologii 802.11n
 • Kompleksowe usługi bezpieczeństwa siecibezprzewodowych - uwierzytelnianie, szyfrowanie, IPS, NAC
 • Elastyczna architektura obsługująca scentralizowane i/lub rozproszone przesyłanie ruchu sieciowego związanego z aplikacjami głosowymi, wideo i danymi.
 • Egzekwowanie polityk i ograniczanie przepustowościw punkcie dostępowym dla różnych implementacji
 • Uniwersalny, oparty o role mechanizm kontroli dostępu do sieci przewodowej lub bezprzewodowej, wraz z obsługą gości

Opis produktuRozwiązanie dla sieci bezprzewodowych oferowane przez Enterasys optymalizuje rozkład obciążenia przetwarzania pomiędzy punktami dostępowymi (Access Point - AP) i kontrolerami sieci bezprzewodowych, by zapewnić wyjątkową wydajność przy jednoczesnym utrzymaniu łatwości zarządzania. Kompleksowe, wymagające szybkiej obsługi funkcje, takie jak: QoS, szyfrowanie, egzekwowanie polityk, ograniczanie przepustowości oraz dynamiczny wybór kanału są obsługiwane przez punkt dostępowy, natomiast obsługa funkcji o znaczeniu globalnym, takich jak konfiguracja, roaming, zarządzanie bezpieczeństwem oraz kontrola polityk jest skoncentrowana w kontrolerze lub w konsoli Enterasys Network Management Suite (NMS). Ponadto innowacyjna, ukierunkowana na rozwiązania, architektura sieci bezprzewodowych Enterasys potrafi określać sposób przekazywania ruchu sieciowego dla każdej aplikacji, który zapewni osiągnięcie najwyższej wydajności i niezawodności. Wynikiem takiego podejścia jest elastyczna i niezawodna infrastruktura sieci WLAN, która może być łatwo wykorzystana do implementacji VoWLAN i nowych wysoce wydajnych rozwiązań jak na przykład transmisja video w jakości HD.

 • AP3605 – dwuzakresowy punkt dostępowy802.11a/b/g/ntyputhinz wbudowanymi antenamidual-band
 • AP3610/3620 – dwuzakresowy punkt dostępowy 802.11a/b/g/n typu thin z wbudowanymi/zewnętrznymi antenami dual-band
 • AP3630/3640 – dwuzakresowe punkty dostępowe 802.11a/b/g/n typu standalone do zastosowań wewnętrznych z wbudowanymi/zewnętrznymi antenami dual-band
 • AP2605 – dwuzakresowy punkt dostępowy 802.11a/b/g typu thin ze zintegrowanymi antenami
 • AP2610/2620 – dwuzakresowe punkty dostępowe 802.11a/b/g typu thin z wbudowanymi/zewnętrznymi antenami
 • AP2630/2640 – dwuzakresowe punkty dostępowe 802.11a/b/g typu standalone z wbudowanymi/ zewnętrznymi antenami, które mogą być opcjonalnie skonfigurowane do pracy w trybie thin
 • AP2650/2660 – dwuzakresowe punkty dostępowe 802.11a/b/g typu thin do zastosowań zewnętrznych i przemysłowych z wbudowanymi/zewnetrznymi antenami
 • AP3660 – dwuzakresowy punkt dostępowy 802.11a/b/g/n do zastosowań zewnętrznych z 6 portami na zewnętrzne anteny


Stworzone specjalnie by umożliwić przesyłanie głosu i wideo w jakości HD w sieciach WLAN, Bezprzewodowe punkty dostępowe Enterasys automatycznie i bezpiecznie rejestrują się w będącym w ich zasięgu kontrolerze sieci bezprzewodowej oraz pobierają z niego swoją konfigurację. Upraszcza to proces implementacji i wysiłek operacyjny. Punkty dostępowe od razu po podłączeniu do sieci mogą rozpocząć świadczenie usług dla użytkowników, bez konieczności przeprowadzania manualnej konfiguracji. Większość rozwiązań WLAN zmusza administratorów sieci do wyboru pomiędzy scentralizowaną lub rozproszoną architekturą. Znaczącą zaletą technologii Enterasys jest możliwość obsługi obu tych implementacji jednocześnie, co istotnie poprawia elastyczność w przeciwieństwie do rozwiązań konkurencji. Administratorzy sieci mogą przypisać topologię (scentralizowaną lub rozproszoną) poprzez polityki do indywidualnego użytkownika lub grupy użytkowników. Określony SSID może być również statystycznie mapowany do danej topologii bez jakichkolwiek ograniczeń, dzięki czemu bezprzewodowa infrastruktura sieci LAN może być skutecznie dostosowana do określonych potrzeb i wymagań biznesowych klienta i jego aplikacji. dwuzakresowe punkty dostępowe 802.11n działające w technologii 3x3 MIMO mogą być zasilane przez standardowy port zgodny z IEEE 802.3af PoE, który można znaleźć w większości obecnie stosowanych przełączników - dzięki czemu mobilność sieci bezprzewodowych jest bardziej praktyczna, osiągalna i opłacalna. Oznacza to, że punkty dostępowe Enterasys 802.11n nie wymagają stosowania kosztownych przełączników obsługujących standard 802.3at PoE. Ponadto nie ma potrzeby prowadzenia dodatkowego okablowania Ethernet dla pokrycia zwiększonego zapotrzebowania na moc lub ograniczania wydajności punktów dostępowych poprzez wyłączanie częstotliwości lub powrót do konfiguracji MIMO 2x3 lub 2x2.
 
Bezprzewodowe punkty dostępowe Enterasys wykorzystują najbardziej zaawansowane standardy w celu zagwarantowania skutecznej ochrony i kompatybilności. Bezprzewodowe sieci LAN wykorzystujące standard 802.11i (WPA2) mogą stosować uwierzytelnianie 802.1X lub PSK oraz szyfrowanie AES, TKIP lub WEP. Możliwości te gwarantują bezpieczne uwierzytelnianie i bezproblemową integrację punktów dostępowych z infrastrukturą przewodową sieci.
 
Bezprzewodowe punkty dostępowe Enterasys współpracują ze sobą w celu ochrony przed zakłóceniami i optymalizacji podziału częstotliwości radiowej. Każdy punkt dostępowy może inteligentnie i dynamicznie zmieniać moc transmitowanego sygnału i kanał, w oparciu o informacje z sąsiadujących punktów dostępowych, poziom zakłóceń zewnętrznych lub zajętość kanału. W ten sposób zapewniona jest optymalna wydajność dla wszystkich użytkowników sieci bezprzewodowej. Jeżeli punkt dostępowy ulegnie awarii, wówczas sąsiednie punkty dostępowe zwiększają swoją moc, by pokryć zasięgiem obsługiwany przez niego obszar. Punkty dostępowe wspierają również plan wyboru kanału częstotliwości radiowej, z opcją obsługi 3 kanałów, 4 kanałów, lub dowolnej konfiguracji.

Korzyści

Dopasowanie do potrzeb organizacji:

 • Obsługa wymagających aplikacji przesyłających głos, wideo i dane, w celu zwiększenia wygody i efektywności pracowników mobilnych.
 • Wykorzystujące role grupowanie użytkowników, urządzeń i aplikacji, zapewniające QoS, bezpieczeństwo i priorytety zgodne z potrzebami organizacji.
 • Jednolity roaming w całym obszarze składającym się z wielu podsieci niewymagający stosowania uciążliwego oprogramowania klienckiego.
 • Zintegrowane funkcje zarządzania, bezpieczeństwa i QoS redukują koszty działania i zapewniają stałą jakość pracy użytkownika, niezależnie od lokalizacji.

Efektywność działania:

 • Scentralizowana widoczność i kontrola sieci zapewniona przez Enterasys Wireless Management Suite oraz Enterasys NMS przyspiesza rozwiązywanie problemów, optymalizuje wykorzystanie sieci i automatyzuje zarządzanie.
 • Migracja do standardu 802.11n bez konieczności modernizacji okablowania, zasilania i przełączników.
 • Adaptacyjna architektura redukuje złożoność i optymalizuje przepływ informacji dla każdej aplikacji.
 • Dynamic Radio Management (DRM) zapewnia optymalne pokrycie obszaru przez punkty dostępowe i maksymalizuje dostępność oraz jakość usług bezprzewodowych w organizacji.
 • Wireless Distribution Service (WDS) oferuje wewnętrzne połączenia między punktami dostępowymi zwiększające obszar pokrycia sieci WLAN.
 • Flexible Client Access (FCA) optymalizuje przepustowość połączenia klientów korzystających z technologii 802.11n w środowisku 802.11a/b/g/n.

Bezpieczeństwo:

 • Funkcje uwierzytelniania i autoryzacji obejmują kontrolę dostępu opartą na rolach (802.1X, MAC, oraz uwierzytelnianie w punkcie dostępowym (suplikant 802.1X).
 • Szyfrowanie w punkcie dostępowym oparte na standardach (802.11i, WEP, TKIP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA2-AES).
 • Wireless Intrusion Prevention System (WIPS) zapewnia ciągłe skanowanie, klasyfikowanie zagrożeń, wykrywanie fałszywych punktów dostępowych oraz środki zaradcze przed możliwymi atakami.
 • Punkty dostępowe mogą pracować jako stałe lub tymczasowe sensory, realizowane w ramach Wireless Intrusion Detection and Prevention System by zapewnić skutecznie wykrywanie i zapobieganie przed fałszywi punktami dostępowymi i innymi zagrożeniami.
 • Integracja polityk bezpieczeństwa (NAC, IPS) z sieci przewodowych i bezprzewodowych zapewnia szybką diagnostykę i rozwiązywanie zagrożeń bezpieczeństwa.
 • Integracja funkcji Policy Manager w sieciach przewodowych i bezprzewodowych dynamicznie nadzoruje dostęp użytkowników do sieci bezprzewodowej.

Usługi i wsparcie:

 • Najwięcej na rynku zadowolonych użytkowników i problemów rozwiązanych przy pierwszym zgłoszeniu.
 • Dożywotnia gwarancja na punkty dostępowe do zastosowań wewnątrz budynków.
 • Personalizowane usługi, w tym badania na miejscu, projektowanie sieci, instalacja, szkolenia.


 • AP3705i – Indoor AP, up to 600 Mbps capacity, dual-radio, 2x2:2
 • AP3610/20 - Indoor AP, up to 600 Mbps capacity, dual- radio, 3x3:2
 • AP3710i/e – Indoor AP, up to 900 Mbps capacity, dual-radio, 3x3:3
 • AP3765i/e – Outdoor AP, up to 900 Mbps capacity, dual-radio, 3x3:3, IP65 / NEMA 4 and ATEX rating
 • AP3767e – Outdoor AP, up to 900 Mbps capacity, dual-radio, 3x3:3, IP65 / NEMA 4 and ATEX rating, SFP fiber port for extended deployment distance
Więcej w tej kategorii: AP3705i »