Enterasys Kontrolery WLAN

Kontrolery sieci bezprzewodowej

Wysoce wydajne kontrolery sieci WLAN klasy Enterprise

kontroloryWLAN

  • Skalowalne do ponad 1000 punktów dostępowych na jeden kontroler, z ujednoliconym zarządzaniem urządzeniami 802.11n oraz 802.11a/b/g
  • Spójny roaming oraz scentralizowane i rozproszone przesyłanie ruchu
  • Wirtualne płaszczyzny zarządzania i kontroli dla implementacji aplikacji przetwarzania w chmurze
  • Architektura wysokiej dostępności dla aplikacji czasu rzeczywistego (głos/wideo/dane)
  • Gwarancja dożywotnia (wybrane modele) minimalizująca całkowity koszt posiadania

Opis produktu:Wielokrotnie nagradzana rodzina kontrolerów sieci bezprzewodowych Enterasys zapewnia skalowalną gamę rozwiązań, idealnych dla sieci WLAN obsługujących wymagające aplikacje przesyłające głos, wideo i dane. Nasze kontrolery sieci bezprzewodowej są łatwe w instalacji i zarządzaniu, jednocześnie zapewniają zaawansowane funkcje umożliwiające organizacjom określenie sposobu przetwarzania ruchu przekazującego głos/wideo/dane, bez ograniczeń i w zgodzie z potrzebami biznesowymi. Wybrane kontrolery sieci WLAN oferowane są z dożywotnią gwarancją i wsparciem telefonicznym, jak również darmowymi, poprawionymi wydaniami oprogramowania przez 1 rok, dla ochrony Państwa inwestycji w bezprzewodową sieć LAN i minimalizacji całkowitego kosztu posiadania (TCO).

Kontrolery sieci bezprzewodowej Enterasys są dostępne w następujących wersjach:
    •    C25 – obsługuje do 96 punktów dostępowych
    •    V2110 – obsługuje do 240 punktów dostępowych
    •    C4110 – obsługuje do 500 punktów dostępowych
    •    C5110 – obsługuje do 1050 punktów dostępowych
 
V2110 jest dostępny jako urządzenie VMwarewcelu łatwegowdrożenia w środowisku typu . V2110, z możliwością obsługi do 240 punktów dostępowych, rozszerza korzyści dotyczące oszczędności kosztów, uniezależnienia od sprzętu i zwiększonej odporności, związane z wirtualizacją centrum danych, na infrastrukturę bezprzewodowej sieci.
 
Kontrolery sieci bezprzewodowych Enterasys zapewniają oparte o role zarządzanie użytkownikami, urządzeniami i aplikacjami oraz zindywidualizowane usługi obejmujące Quality of Service (QoS), Call Admission Control, polityki bezpiecznego dostępu, Network Access Control (NAC), Captive Portal, ograniczanie przepustowości, multicast, filtrowanie i przekazywanie ruchu. Usługi te są elementami unikalnej i elastycznej architektury Enterasys Wireless Virtual Network Service (VNS), która pozwala na łatwe zarządzanie nimi w oparciu o intuicyjny panel zarządzania, obsługiwany z poziomu przeglądarki internetowej.
 
Każdy kontroler Enterasys obsługuje sieci, wktórychwystępują jednocześnie punkty dostępowe 802.11n i 802.11a/b/g oraz zapewnia jednolite przesyłanie danych do innych kontrolerów i punktów dostępowych. Wszystko to składa się na wysoką skalowalność i łatwość implementacji. W przypadku dużych sieci technologia Enterasys upraszcza zarządzanie tysiącami punktów dostępowych przez tworzenie stref poruszania się, które rozszerzają właściwości określone przez VNS na wiele kontrolerów bezprzewodowych. Definicje i indywidualne polityki VNS są utrzymywane w całym obszarze strefy poruszania się użytkowników i są przemieszczane wraz z użytkownikiem, niezależnie od jego fizycznej lokalizacji.
 
Rozwiązania bezprzewodowe Enterasys zapewniają łatwe i tanie wdrożenie technologii 802.11n, opłacalne koszty, integracje sieci przewodowej i bezprzewodowej oraz niski wskaźnik TCO. Jednocześnie otwarcie wspierają szeroką gamę mobilnych aplikacji opartych o lokalizacje oraz przesyłających głos i wideo. W efekcie poprawiają efektywność pracy przedsiębiorstwa i redukują całkowity koszt mobilności. Dzięki możliwością zarówno scentralizowanego i rozproszonego przekazywania ruchu sieciowego aplikacji, kontrolery sieci bezprzewodowej Enterasys zapewniają elastyczną i opłacalną drogę implementacji technologii 802.11n w organizacji. Rozwiązania sieci bezprzewodowych Enterasys, wspierane dodatkowo przez wiodące na rynku wsparcie techniczne i usługi, pozwalają klientom na wykorzystanie istniejącej infrastruktury i uniknięcie kosztownych modernizacji.

Korzyści

Dopasowanie do potrzeb organizacji:
    •    Obsługa wymagających aplikacji przesyłających głos, wideo i dane, w celu zwiększenia wygody i efektywności pracowników mobilnych.
    •    Wykorzystujące role grupowanie użytkowników, urządzeń i aplikacji, zapewniające QoS, bezpieczeństwo i priorytety zgodne z potrzebami organizacji.
    •    Zintegrowane funkcje zarządzania, bezpieczeństwa i QoS redukują koszty działania i zapewniają konsekwentne wykrywanie użytkownika, niezależnie od lokalizacji.
    •    Kluczowy składnik rozwiązań mobilności, umożliwia tworzenie VoWLAN.
 
Efektywność działania:
    •    Scentralizowana widoczność i kontrola sieci zapewniona, która przyspiesza rozwiązywanie problemów, optymalizuje wykorzystanie sieci i automatyzuje zarządzanie.
    •    Zintegrowane zarządzanie siecią przewodową i bezprzewodową oraz oparta o role kontrola dostępu znacząco redukują czas i wysiłek administracyjny
    •    Adaptacyjna architektura redukuje złożoność i optymalizuje przepływ informacji dla każdej aplikacji.
 
Bezpieczeństwo:
    •    Funkcje uwierzytelniania i autoryzacji obejmujące opartą o role kontrolę dostępu wykorzystującą technologie 802.1X, MAC, Captive Portal.
    •    Funkcja External Captive Portal pozwala na kompleksowe dostosowanie dostępu dla gości.
    •    Zintegrowana ochrona przed włamaniami (sieci przewodowe i bezprzewodowe).
    •    Ochrona przed atakami Denial of Service (DoS).
 
Usługi i wsparcie:
    •    Najwięcej na rynku zadowolonych użytkowników i problemów rozwiązanych przy pierwszym zgłoszeniu.
    •    Personalizowane usługi, w tym badania na miejscu, instalacje, projektowanie sieci, szkolenia.
    •    Gwarancja dożywotnia na wybrane kontrolery sieci WLAN