Enterasys seria D

Seria D

Przełącznik Gigabit Ethernet warstwy 2 dla grup roboczych z opcjonalną obsługą polityk.

d

  • Przełącznik, o małych wymiarach dla grup roboczych z 12 portami 10/100/1000
  • Cicha praca i elastyczne możliwości montażu pozwalają na jego zastosowanie w salach wykładowych i konferencyjnych
  • Wysoka odporność na wysokie temperatury pozwala na pracę w słabo wentylowanych środowiskach
  • Projekt wysokiej dostępności z redundancją zasilania (w tym PoE) gwarantuje niezawodną pracę sieci
  • Przepustowości: 24 Gbps i 17,865 Mpps
  • Przełącznik, o małych wymiarach dla grup roboczych z 12 portami 10/100/1000
  • 

Cicha praca i elastyczne możliwości montażu pozwalają na jego zastosowanie w salach wykładowych i konferencyjnych


  • Wysoka odporność na wysokie temperatury pozwala na pracę w słabo wentylowanych środowiskach


  • Projekt wysokiej dostępności z redundancją zasilania (w tym PoE) gwarantuje niezawodną pracę sieci


  • Przepustowości: 24 Gbps i 17,865 MppsEnterasys D2 to wysoce wydajny przełącznik Gigabit Ethernet dla grup roboczych, z wysoką tolerancją na temperaturę otoczenia, do 60°C. Dzięki wentylatorom, które włączają się tylko przy bardzo wysokiej temperaturze, D2 jest bardzo cichy, co czyni go idealnym do zastosowania w salach wykładowych i konferencyjnych, jak również w pomieszczeniach o ograniczonej wentylacji. Dzięki diodom LED umieszczonym w kilku różnych miejscach na obudowie, istnieje wiele możliwości montażu przełącznika (stojak, ściana, wolnostojący, pod stołem, itp.), ponadto wyposażony jest w wbudowane zabezpieczenie typu Kensington oraz opcjonalną bezpieczną obudowę montażową.


Wraz z przepustowością przełączania na poziomie 24 Gbps, D2 oferuje 12 portów 10/100/1000, dwa z nich są portami typu combo i mogą być wyposażone w złącza 100Base-FX lub 1 Gbps SFP (Small Form Factor Pluggable). W celu zapewnienia niezawodnej, wysoce dostępnej sieci, zarówno standardowe modele, jak i te z funkcją PoE (Power over Ethernet), obsługują redundantne, zewnętrzne zasilacze oraz grupy zagregowanych łączy LAG (Link Aggregation Group) w celu tworzenia skalowalnych, nadmiarowych łączy typu uplink.

W połączeniu z architekturą typu non-blocking, rozbudowane funkcje QoS przełącznika D2 silnie wspierają konwergentne sieci multimedialne, w tym VoIP, wideo, jak równieą wszystkie typy aplikacji przetwarzające duże ilości danych. Szerokie możliwości konfiguracji klasyfikowania pakietów na warstwach 2/3/4 wraz z inteligentnymi mechanizmami kolejkowania, gwarantują, ąe krytyczne dla organizacji aplikacje uzyskają dostęp do zasobów sieci z odpowiednio wysokim priorytetem.


Wykorzystując możliwości polityk Enterasys (wymagana opcjonalna licencja), administrator sieci może okreoelać różne role lub profile, które odpowiadają specyficznym dla danej branży grupom operacyjnym (szkoła, biznes). Każda rola ma przyznany indywidualny dostęp do właściwych jej usług sieciowych i aplikacji (np. pracownicy administracyjni, wykładowcy, słuchacze, goście) i te przywileje dostępu pozostają związane z użytkownikami, nawet jeżeli przemieszczają się oni w środowisku sieciowym - przewodowym, bądź bezprzewodowym. Użytkownicy są uwierzytelniani przez IEEE 802.1X, adres MAC lub stronę Web, i przypisywana jest im wcześniej zdefiniowana rola operacyjna gwarantująca, że każdy użytkownik ma dostęp do odpowiednich mu informacji, tym samym dopasowując wykorzystanie zasobów sieci do celów i priorytetów biznesowych. Ponadto administratorzy mogą łatwo przejść z RFC 3580 i złożonych wdrożeń ACL do struktury Enterasys opartej na politykach, bez koniecznooeci wprowadzania zmian w infrastrukturze RADIUS (np. dodawanie filtra ID).

W celu utrzymania bezpiecznej, bogatej w funkcje i opłacalnej sieci również w przyszłości, przełącznik D2 jest objęty gwarancją dożywotnią.

Korzyści

Dopasowanie do potrzeb organizacji:
    •    Cicha praca i elastyczne możliwości montażu wspierają rozwijające się środowiska grup roboczych.
    •    Projekt o wysokiej dostępności z redundantnym zasilaniem (PoE) gwarantuje niezawodną pracę sieci.
    •    Dopasowanie wykorzystania zasobów sieci do celów i priorytetów biznesowych.
 
Efektywność operacyjna:
    •    Wysoka odporność na wysokie temperatury umożliwia cichą pracę i elastyczne możliwości montażu.
    •    Polityki oparte na rolach upraszczają proces dodawania nowych użytkowników.
    •    Scentralizowane zarządzanie zmniejsza wydatki operacyjne ponoszone na obsługę sieci.
 
Bezpieczeństwo:
    •    Wbudowane bezpieczeństwo, bez wpływu na wydajność pracy.
    •    Bezpieczeństwo sieci utrzymywane jest przy zachowaniu mobilności użytkowników.
    •    Zasoby sieci są bezpiecznie rozmieszczone zgodnie rolami operacyjnymi użytkowników.
 
Usługi i wsparcie:
    •    Najwięcej na rynku zadowolonych użytkowników i problemów rozwiązanych przy pierwszym zgłoszeniu.
    •    Spersonalizowane usługi, w tym sprawdzanie, projektowanie, instalacja sieci i szkolenia u klienta.
    •    Gwarancja dożywotnia.

Więcej w tej kategorii: « Enterasys seria C5 Enterasys seria G »