ITS Ear 4000

EAR 4000 jest małym, wielojęzycznym urządzeniem zawierajacym automatyczną sekretarkę. Łączy doskonałą technologię SMT, procesor dzwięku DSP oraz pamięć zmienną – flash memory.

EAR to nowoczesne urządzenie, które pozwala dzwoniącemu na szybkie i efektywne połączenie z wybranym numerem wewnętrznym. EAR ma możliwość przełączania nieodebranej rozmowy do wybranych numerów zgodnie z zaprogramowaną kolejnością . Pozwala to na znaczne ograniczenie rozmów odbieranych przez personel jednocześnie zapewniając klientom swobodny dostęp. Wielofunkcyjny EAR 4000 jest idealnym wyborem dla każdej firmy szukającej niezawodnego rozwiązania za rozsądną cenę. Obsługuje 2 lub 4 porty z możliwością zapisu do jednej godziny wiadomości. Dodatkowo ma 2 skrzynki głosowe i używa trzech języków jednocześnie. Urządzenie jest łatwe w instalacji i obsłudze. Konfigurowane poprzez telefon z sygnalizacją DTMF lub z komputera PC z wykorzystaniem oprogramowania EUP.

ear4000
 
Cechy EARa 4000:

 • spis użytkowników – administrator systemu może ustalić listę zawierającą imiona i nazwiska oraz numery wewnetrzne pracowników. Aby skorzystać z listy należy postępować według instrukcji w powitaniu
 • tryb automatyczny – urządzenie automatycznie aktywuje odpowiedni tryb zgodnie z ustawionym harmonogramem
 • wielopoziomowe menu
 • przekazywanie rozmów:
  • bez nadzoru – urządzenie przełącza rozmowę natychmiast bez sprawdzania czy numer wewnętrzny jest wolny
  • nadzorowany – EAR 4000 sprawdza czy sygnał jest zajęty lub ktoś odbierze telefon przed przełączeniem rozmowy
  • pół-nadzorowany – urządzenie sprawdza czy sygnał nie jest zajęty przed przełączeniem rozmowy
 • odpowiadanie po pierwszym dzwonku w celu uniknięcia opóźnień
 • integracja In-Band DTMF/ SMDI, detekcja sygnałów linii
 • bezpośrednie połączenie z numerem wewnętrznym
 • zabezpieczenie hasłem – urządzenie oferuje dwa rodzaje haseł, każde 4 cyfrowe:
  • Administracja Systemu – dostęp do wszystkich danych EAR 4000
  • Operator – dostęp do trybu pracy urządzenia
 • wykrywanie faksu
 • powiadomienie o wiadomości – EAR 4000 automatycznie powiadamia operatora o nowej wiadomości na różne sposoby zależnie od konfiguracji systemu: dzwonek, przerywany ton wybierania, LED
 • scenariusze menu - EAR 4000 może obsłużyć do 39 skryptów. Scenariusz menu to nagrana wiadomość, która reaguje na wybraną cyfrę (od 0 do 9) podczas odtwarzania. W zależności od wybranej cyfry EAR 4000 umożliwia:
  • przełączanie do innego skryptu
  • przełączanie do innego scenariusza menu i zmianę języka
  • transfer rozmowy do numeru wewnętrznego lub grupy numerów
  • transfer rozmowy do automatycznej sekretarki
  • odsłuchanie wiadomości z automatycznej sekretarki
  • rozłączenie rozmowy
 • generowanie raportów – możliwość zorganizowania i zapisania raportów statystyk i parametrów przechowywanych przez EAR
 • system wielojęzyczny: obsługa do 3 języków równocześnie
 • maksymalny czas nagrania – 1 godzina
 • powitanie w trybach pracy:
  • dzień – podczas godzin pracy, EAR 4000 odpowiada nagraniem odpowiednim dla tego trybu. Tryb ten umożliwia połączenie z numerem wewnętrznym, automatyczną sekretarką, działem, spisem lub zmianę języka
  • noc – poza godzinami pracy, EAR 4000 odpowiada nagraniem odpowiednim dla tego trybu. Tryb ten umożliwia pozostawienie wiadomości na automatycznej sekretarce
  • dni wolne – w dni wolne, EAR 4000 odpowiada specjalnym nagraniem odpowiednim dla tego dnia. Tryb ten umożliwia pozostawiwnie wiadomości na automatycznej sekretarce (zabezpieczony hasłem)
  • przerwa – administrator systemu może ustawić określone godziny dnia jako godziny przerwy w pracy. Podczas przerwy urządzenie odpowiada nagraniem odpowiednim dla tego trybu. Tryb ten umożliwia pozostawienie wiadomości na automatycznej sekretarce

Konfiguracja

 • podstawowa: 2 porty, 2 skrzynki głosowe, 1 godzina nagrania
 • rozszerzona: 4 porty, 2 skrzynki głosowe, 1 godzina nagrania
 • moduł – 2 porty dodatkowe
Więcej w tej kategorii: « ITS Ear 2000 ITS Ear Lite »